PONUDBA

Za uspešno predstavitev na papirju vam omogočamo vse aktivnosti, od vaše zamisli do tiskovine. Postopek dela je razdeljen na posamezne faze; kadar koli lahko izveste, v kateri fazi je izdelava vaše tiskovine.

Imate idejo, pa ne veste, kako bi jo uresničili?

Kako vam pomagamo?
 1. faza: Ugotovitev vaših želja in ciljev, ki jih želite doseči s tiskovinami.
 2. faza: Oblikovanje zasnove tiskovin in priprava gradiva za tisk.
 3. faza: Pregled in korektura vsebinskih, slikovnih ter oblikovnih napak.
 4. faza: Natis tiskovin.
 5. faza: Dodelava tiskovin (razrez, zgibanje …).
 6. faza: Oddaja tiskovin naročniku.

Imate idejo in pripravljeno gradivo za natis?

Kako vam pomagamo?
 1. faza: Sprejem gradiva in opozorilo na morebitne pravopisne, slikovne in oblikovne napake.
 2. faza: Svetovanje pri izbiri najprimernejšega papirja, formata in količini natisa.
 3. faza: Natis tiskovin.
 4. faza: Dodelava tiskovin (razrez, zgibanje …).
 5. faza: Oddaja tiskovin naročniku.